Pravila i uvjeti poslovanja

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete poslovanja (dalje: Opći uvjeti) prije online kupovine na web stranici www.pink-star-shop.com. Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim Općim uvjetima poslovanja te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s Općim uvjetima, molimo Vas da ne koristite ove web stranice.

Web stranica www.pink-star-shop-com u vlasništvu obrta PINK STAR.

Obrt "PINK STAR" pruža online usluge putem svoje Internet stranice www.pink-star-shop.com te Facebook i Instagram stranice Pink Star. Usluga se sastoji od pružanja usluge posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu i informacijskih usluga.

PINK STAR je u svakom trenutku ovlašten mijenjati sadržaj Općih uvjeta te o tome obavijestiti Kupce putem web stranice www.pink-star-shop.com. Kupci su dužni prilikom narudžbe proizvoda pročitati i suglasiti se s Općim uvjetima koji se primjenjuju na svaku sljedeću narudžbu sve do njihove izmjene, a o čemu će Kupci biti obaviješteni pri prvoj sljedećoj narudžbi nakon izmjene. PINK STAR ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Kupca da to učini.
 
Informacije o obrtu: 
PINK STAR, obrt za trgovinu i usluge, vl.Marina Grus
Sjedište: Bulevard oslobođenja 31, 51000, Rijeka , Republika Hrvatska
Email: info@pink-star-shop.com
 
Račun u Erste banci. - IBAN HR6824020061140368537
 
Vlasnik: Marina Grus
OIB: 85104152077
 
Opće odredbe

Ovim se Općim uvjetima uređuju odnosi između Kupca i PINK STAR. u odnosu na uvjete i način naručivanja, cijene proizvoda, način plaćanja, raskid ugovora i povrat robe, dostavu, zaštitu tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana za korištenje web-trgovine www.pink-star-shop.com i on-line kupovinu.
 
Ovi Opći uvjeti primjenjuju se u slučaju kupovine putem www.pink-star-shop.com, te Facebook i Instagram stranice Pink Star .

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i PINK STAR. sklopljen je u trenutku kad PINK STAR zaprimi narudžbu tj. elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca da prihvaća ponudu.

PINK STAR specijaliziran je za uslugu posredovanja u trgovini između Dobavljača i Kupca. PINK STAR ne uvozi robu. Robu kojom PINK STAR posreduje, Dobavljač izravno dostavlja Kupcu. PINK STAR naplaćuje svoju uslugu posredovanja pri kupnji između Dobavljača i Kupca.

Opisi proizvoda i fotografije na stranici www.pink-star-shop.com izvorno su preuzete informacije prodavača-dobavljača s inozemnih Internet trgovina te su u izvornom obliku (bez izmjena informacija) preneseni na www.pink-star-shop.com

Svi oglasi i informacije vezani uz predmet kupoprodaje dolaze od stranih prodavatelja, koji su isključivo odgovorni za sadržaj oglasa, što uključuje odgovornost za istinitost i točnost informacija, za obveze koje proizlaze iz sadržaja oglasa, te odgovornost za povredu autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva trećih osoba neovisno o načinu na koji je oglas objavljen na web stranici www.pink-star-shop.com. Isključena je svaka odgovornost PINK STAR za sadržaj oglasa na web stranici www.pink-star-shop.com.
 
Kupac može biti samo punoljetna poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba. Prihvaćanjem Općih uvjeta potvrđujete da ste ili stariji od 18 godina života ili maloljetnik s potpunom poslovnom sposobnošću, i da ste u cijelosti sposobni prihvatiti ove Opće uvjete.
 
Ugovor u ime i za račun maloljetnika te poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njegovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo ukoliko nisu lišene prava na raspolaganje svojom imovinom i prava na sklapanje pravnih poslova.
 
Za postupanje koje nije u skladu s ovim odredbama PINK STAR ne snosi nikakvu odgovornost.

On-line kupovina

PINK STAR ne odgovara za bilo koji oblik štete koja nastane neovlaštenim korištenjem Korisničkog računa.
 
PINK STAR će Kupcu najkasnije u trenutku isporuke robe ili početka izvršavanja usluge predati potvrdu o sklopljenom ugovoru u trajnom mediju, a putem elektroničke pošte. 

Cijena

Cijene proizvoda su maloprodajne, i ne sadrže iznos poreza na dodanu vrijednost i izražene su u eurima ("EUR").
Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.
Cijene sadrže cijenu troškova prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, ukoliko nije drukčije istaknuto.
Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno.
PINK STAR može odrediti određene popuste, bonove i bodove na kupovinu putem stranice koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje dok dotični ne odredi drugačije.
Akcijski proizvodi i bonovi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni samo specificiranim skupinama. Uvjeti akcijske prodaje bit će opisani na stranicama.
PINK STAR će periodično i prema svojoj odluci stavljati određene artikle na akcijsku prodaju.
U slučaju takve situacije PINK STAR pravovremeno će obavijestiti korisnike.


DA LI SU U CIJENU UKLJUČENE POŠTARINA I CARINA?

Poštarina je unaprijed uključena u cijenu za sve oglašene artikle, za sve zemlje, osim za proizvode koji su odmah dostupni. 
PINK STAR nema utjecaja na naplatu naknade za uručenje.
Za više informacija o poštanskim uslugama i cijenama poštanskih usluga kliknite ovdje.
Carina nije uključena u cijenu naših proizvoda te ju po potrebi obračunavaju carinski službenici kada proizvod stigne u HR ili druge zemlje.
Eventualne troškove carine i PDV-a snosi Kupac.
Unutar EU fizičke i pravne osobe za privatne potrebe ne podliježu carini.
Izvan EU do 150€ vrijednosti robe se ne plaća carina, ali se iznad 22€ plaća PDV pri uvozu u HR.
Za više informacija o carini i iznimkama pročitajte “Izvadak iz carinskog zakona”.

Plaćanje

PINK STAR svojim Kupcima omogućava plaćanje općom uplatnicom i Internet bankarstvom na žiro račun obrta PINK STAR.

Isporuka i dostava

Isporuka i dostava obavljaju se putem usluge Hrvatske pošte na način i pod uvjetima određenima važećim propisima za obavljanje poštanske usluge. Za proizvode za koje postoji mogućnost brze dostave, ta je informacija istaknuta na stranici s ponudom proizvoda.

Rok dostave je 1-3 dana. 

A za artikle po narudžbi uobičajeni rok dostave artikla je 14 dana s mogučnošću prolongacije do 60 dana u slučaju nacionalnih praznika, blagdana ili zbog povećanog prometa na poštama. 

Proizvod stiže izravno iz inozemstva od dobavljača te iz tog razloga nemamo utjecaja na moguću prolongaciju te povećani promet na poštama.

Isporuka se vrši u unaprijed ugovorenom roku. 

PINK STAR nema utjecaja na dostavu poštanskih službi ili na eventualno zadržavanje pošiljke na carini (rok dostave ne uključuje eventualno zadržavanje na carini od strane HR pošte). Naručeni artikli stižu odvojeno ukoliko u narudžbi postoji više artikala.

Po izvršenju narudžbe na www.pink-star-shop.com Kupac zaprima na mail, koji je osobno priložio, ponudu za plaćanje te samom uplatom dotične ponude za plaćanje potvrđuje da se slaže s istom, sukladno navodu na samoj ponudi. 

Nakon obavljene narudžbe Kupac dobiva automatsku potvrdu elektronskom poštom da je artikl naručen.

Svaka zloubotreba, krađa, laganje, neprimjereno i nezakonito ponašanje krajnjeg kupca može rezultirati raskidom ugovora od strane PINK STAR te PINK STAR  nije odgovorno za štetu koja može nastati kao posljedica navedenog te odgovornost u potpunosti leži na Kupcu.

Jamstvo

Ukoliko Vam proizvod ne stigne u navedenim rokovima, Vaša sredstva će Vam u zakonskom roku biti vraćena na Vaš transakcijski račun ili će Vam biti poslan isti novi proizvod.

Slike artikala na www.pink-star-shop.com su ilustrativne prirode, te su izravno skinute sa stranica dobavljača.PINK STAR kao posredničko poduzeće nije odgovaran za eventualne razlike između reklamiranog i zaprimljenog proizvoda. 

Međutim, koliko je naručeni proizvod neispravan ili jednostavno ne ispunjava očekivanja kupca moguće je, u roku 14 (četrnaest) dana od isporuke, napraviti zamjenu ili povrat proizvoda. Kupac ima puno zakonsko pravo na to.

Raskid ugovora i povrat robe

Kupac ima pravo, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji u zakonskom roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu proizvod predan u posjed. 
Nakon isteka roka od 14 dana, gubite pravo na raskid ugovora i povrat robe. 

Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više proizvoda koji moraju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o posebnoj robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki zbog nemogućnosti isporuke zajedno zbog težine, striktnog tretmana pojedinih dijelova ili sličnog, rok za raskid ugovora počinje teći od dana kada je Kupcu predan u posjed i zadnji komad robe koja stiže odvojeno.

U našem slučaju, ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period te svaki artikl stiže odvojeno u unaprijed definiranom roku, rok za raskid ugovora počinje teći od dana kada je Kupcu predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe koja mu ne odgovara.
 
Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti PINK STAR o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem nedvosmislene izjave.
 
Kupac može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ispuni i pošalje poduzeću PINK STAR elektroničkim putem. PINK STAR se u tom slučaju obvezuje bez odgađanja Kupcu dostaviti potvrdu o primitku izjave o raskidu u elektroničkom obliku.
 
Kupac je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
 
Iskoristi li Kupac pravo na jednostrani raskid, ugovorne strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno u slučaju da je ponudu za sklapanje ugovora dao Kupac, strane nisu dužne sklopiti ugovor. U slučaju raskida ugovora, svaka je ugovorna strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
 
U slučaju jednostranog raskida ugovora, PINK STAR se obvezuje bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti o odluci Kupca da jednostrano raskida ugovor, vratiti Kupcu sve što je platio na temelju ugovora, umanjeno za iznos troškova dostave.

U slučaju povratka pošiljke (nepreuzimanja od strane klijenta), PINK STAR vrši povrat sredstava umanjen za troškove slanja prema HR.

PINK STAR se obvezuje izvršiti povrat plaćenog istim sredstvom plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Ukoliko Kupac nije u mogućnosti zaprimiti povrat sredstava na vlastiti IBAN, Pink Star će u dogovoru s Kupcem povrat izvršiti na IBAN prema želji Kupca. Povrat u gotovini ili poštanskom uputnicom nije moguć.
 
U slučaju jednostranog raskida od strane Kupca, Kupac je dužan vratiti isporučeni proizvod bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio PINK STAR o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio ovu svoju obvezu ako prije isteka ovog roka pošalje robu. Kupac je dužan snositi izravne troškove povrata robe.
 
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Robu je moguće poslati na adresu u nastavku, najkasnije u roku od 14 dana od primitka artikla, a nakon što ste nam elektroničkim putem (putem maila) poslali Obrazac za jednostrani raskid ugovora. Obrazac možete preuzeti pod stavkom "Povrat i reklamacije"

PINK STAR, obrt za trgovinu i usluge, vl.Marina Grus

Bulevard oslobođenja 31

51000 Rijeka

Bez poslanog obrasca/ nedvosmislene izjave nismo u mogućnosti zakonski prihvatiti reklamaciju.

Izravne troškove povrata robe snosi Kupac. Pošiljku je potrebno poslati u roku od 14 dana od primitka artikla .

Trošak povrata robe varira o težini pošiljke i mjestu slanja te ga nije moguće izračunati unaprijed.

Da biste ostvarili pravo na raskid ugovora, možete nam se obratiti putem e-maila : info@pink-star-shop.com; putem kontakt obrasca na web stranici ili pismenim putem sa svojom odlukom o raskidu ugovora. Također se možete koristiti obrascem za raskid Ugovora ( no nije nužno). 
Obrazac možete preuzeti OVDJE

POSEBNI UVJETI POVRATA:

Neki od naših artikala, zbog higijene i svojih specifičnosti, moraju ispunjavati sljedeće uvjete da bi se mogli vratiti:

1. Odjeća za kupanje: mora biti vraćena s higijenskom naljepnicom u original pakiranju.

2. Donje rublje: nije moguće vratiti ili zamijeniti artikle donjeg rublja, osim topića.

3. Dodaci: moraju biti vraćeni u original pakiranju.


Kupac nema pravo na jednostrani raskid ako je:

  • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja PINK STAR, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu
  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
  • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima 

Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća dužan vratiti u originalnom pakiranju zajedno sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena.
 
Kupac je dužan preuzeti kupljeni proizvod prilikom isporuke. Iznimno, u slučaju značajnijeg vidljivog nedostatka proizvoda koji Kupac opazi prilikom preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dostavljeni proizvod preuzeti i može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak.
 
Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (npr. slomljeni dio, oštećenje u transportu..), što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja- Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene.

U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu trgovac postupa sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Autorska prava

Stranice polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela stranica, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem prava stranice i podložno je tužbi.

Zaštita osobnih podataka

PINK STAR prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri u kojoj su isti nužni za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za on-line kupovinu.
 
PINK STAR se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca, osim podataka koji su nužni za izvršenje dostave kupljenog proizvoda. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je PINK STAR  po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
 
Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.
 
PINK STAR Kupcima daje mogućnost izbora o upotrebi njihovih osobnih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirci osobnih podataka koju vodi PINK STAR
 
Vlasnica PINK STARA-a poštuje načela zaštite osobnih podataka.

Direktiva o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.
 
Ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.
 
Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Obrazac za raskid ugovora: 

( ispunite ovaj obrazac i pošaljite nam): 

ili kliknite OVDJE za preuzeti obrazac u PDF-u.

Adresa: Pink Star, obrt za trgovinu i usluge, Bulevard oslobođenja 31, 51000 Rijeka
E-mail: info@pink-star-shop.com

Ovim izjavljujem da raskidam Ugovor za prodaju slijedeće robe: 

Naručeno dana: 
Primljeno dana: 
Ime potrošača: 
Adresa potrošača:
Razlog raskida ugovora: 

Potpis kupca: 
(samo na papirnatim obrascima)

Datum :